Ομαδική Ασφάλιση

Εκτύπωση

Είναι γεγονός ότι οι μεγαλύτερες εταιρείες παγκοσμίως έχουν εδώ και χρόνια ενσωματώσει τον θεσμό της Ομαδικής ασφάλισης προς όφελος των εργαζομένων τους. Αντιστοίχως, ένα μεγάλο πλήθος εταιρειών στην χώρα μας έχει φροντίσει για την θωράκιση του εργασιακού περιβάλλοντος μέσω του εργαλείου αυτού. Απώτερος στόχος είναι η επιτυχής προσέλκυση των καλύτερων επαγγελματιών του κλάδου τους, η σταδιακή αύξηση της παραγωγικότητας και η εξασφάλιση ενός ποιοτικού επιπέδου εργασίας. Θέλοντας να συμμετέχουμε έμπρακτα στην θεμελίωση των παραπάνω, παρέχουμε ολοκληρωμένα και οικονομικά προγράμματα Ομαδικής ασφάλισης.